Collegebesluiten 24 maart 2020

Dinsdag 24 maart 2020 heeft het college vergaderd over de volgende onderwerpen.