Collegebesluiten 24 november 2020

Dinsdag  24 november 2020 heeft het college vergaderd over de volgende onderwerpen.