Collegebesluiten 24 september 2019

Dinsdag 24 september 2019 heeft het college vergaderd over de volgende onderwerpen