Collegebesluiten 27 juli 2021

Dinsdag 27 juli 2021 heeft het college vergaderd over de volgende onderwerpen.