Collegebesluiten 28 januari 2020

Dinsdag 28 januari 2020 heeft het college vergaderd over de volgende onderwerpen.