Collegebesluiten 3 november 2020

Dinsdag 3 november 2020 heeft het college vergaderd over de volgende onderwerpen.