Collegebesluiten 5 januari 2021

Dinsdag 5 januari 2021 heeft het college vergaderd over de volgende onderwerpen.