Collegebesluiten 7 april 2020

Dinsdag 7 april 2020 heeft het college vergaderd over de volgende onderwerpen.