Collegebesluiten 7 januari 2020

Dinsdag 7 januari 2020 heeft het college vergaderd over de volgende onderwerpen.