Collegebesluiten 7 juli 2020

Dinsdag 7 juli 2020 heeft het college vergaderd over de volgende onderwerpen.