Collegebesluiten 8 september 2020

Dinsdag 8 september 2020 heeft het college vergaderd over de volgende onderwerpen.