Collegebesluiten 9 november 2021

Dinsdag 9 november 2021 heeft het college vergaderd over de volgende onderwerpen.