Voedselbos

We maken een openbaar voedselbos voor educatieve doeleinden aan de Westakkers in Berlicum. Het initiatief komt van een groep enthousiastelingen, die bij elkaar is gebracht door het idee van één bewoner uit de wijk Westerbroek in Berlicum. Het ontwerp en het projectplan hebben we in 2019 gemaakt. Er zijn al hagen en pioniersbomen geplant. Ook hebben we cirkels uitgezet, die zoveel mogelijk handmatig zijn ingezaaid met groenbemesters. Het voedselbos wordt aangelegd en beheerd door Stichting Landschapsbeheer Aadal (SLA). 

Ontwerp

Het ontwerp bestaat uit twee delen: een productiebos en een romantisch bos. Het productiebos gaat bestaan uit cirkels. Elke cirkel krijgt een hoge boom in het midden, met steeds lager wordende bomen en struiken er omheen. Tussen de cirkels door kronkelt een pad. Het romantische bos draait meer om beleving en is minder strak ingedeeld. Er komt ook een ontmoetingsplaats, waar uitleg gegeven wordt over het voedselbos.

Op de plattegrond van het voedselbos staan de volgende onderdelen aangegeven:

  • Een productiebos
  • Een kruidenrijke weide
  • Aanplant voor een dassenburcht
  • Een ontmoetingsplek met mogelijk een winkel
  • Een romantisch en natuurlijk bos
  • Een wandel pluk route
  • Een savanne weide
  • Een poel
  • Een verhoogd plukbos

Wat je in het voedselbos vindt

Een voedselbos is een door mensen gemaakte plantengemeenschap met bomen, struiken en planten. Het bevat heel veel eetbare soorten. Landbouw en natuur worden gecombineerd voor duurzame voedselproductie. De biodiversiteit, de (ecologische) veerkracht en de productiviteit (van biomassa) zijn hoog. Een voedselbos is zelfvoorzienend en klimaatbestendig.