Voedselbos

We maken een openbaar voedselbos voor educatieve doeleinden aan de Westakkers in Berlicum. Het initiatief komt van een groep enthousiastelingen, die bij elkaar is gebracht door het idee van één bewoner uit de wijk Westerbroek in Berlicum. Het ontwerp en het projectplan hebben we in 2019 gemaakt. Er zijn al hagen en pioniersbomen geplant. Ook hebben we cirkels uitgezet, die zoveel mogelijk handmatig zijn ingezaaid met groenbemesters. Het voedselbos wordt aangelegd en beheerd door Stichting Landschapsbeheer Aadal (SLA). 

Ontwerp

Het ontwerp bestaat uit twee delen: een productiebos en een romantisch bos. Het productiebos gaat bestaan uit cirkels. Elke cirkel krijgt een hoge boom in het midden, met steeds lager wordende bomen en struiken er omheen. Tussen de cirkels door kronkelt een pad. Het romantische bos draait meer om beleving en is minder strak ingedeeld. Er komt ook een ontmoetingsplaats, waar uitleg gegeven wordt over het voedselbos.

weergave van het ontwerp voedselbos

Wat je in het voedselbos vindt

Een voedselbos is een door mensen gemaakte plantengemeenschap met bomen, struiken en planten. Het bevat heel veel eetbare soorten. Landbouw en natuur worden gecombineerd voor duurzame voedselproductie. De biodiversiteit, de (ecologische) veerkracht en de productiviteit (van biomassa) zijn hoog. Een voedselbos is zelfvoorzienend en klimaatbestendig. 

Bekijk de eerste video's over het voedselbos

We hebben al een aantal video's gemaakt over het voedselbos. Het eerste filmpje gaat over het toekomstige voedselbos. In het tweede filmpje leggen we uit wat de plannen zijn. Het derde filmpje gaat over de opening van het voedselbos. 

Bekijk hier het vierde filmpje over de werkzaamheden in het voedselbos

Ondanks alle coronamaatregelen is er de laatste maanden in Voedselbos d’Ekkers toch het één en ander gebeurd. Sinds de opening op 12 februari is er geëgd, uitgezet, geplant en gezaaid. Alle werkzaamheden waren al klaar voor de coronacrisis uitbrak, alleen het zaaien nog niet. Dat was gepland met een grote groep vrijwilligers in combinatie met een afsluitende borrel op 21 maart. Helaas kon die niet doorgaan, in plaats daarvan zijn de vrijwilligers in kleine groepjes op gepaste afstand dagenlang bezig geweest met inzaaien en inharken. Ook zijn er twee insectenhotels gebouwd. Hoewel het voedselbos eigenlijk meer regen nodig heeft, begint er toch al wat te groeien en zijn de eerste bloemen al gespot. Tot in het najaar mag het 'bos' nu rustig doorgroeien. Dan wordt het tijd voor het planten van de eerste echte 'voedselbosbomen en –struiken'.