Collegebesluiten 24 oktober 2023

Dinsdag 24 oktober 2023 heeft het college vergaderd over de volgende onderwerpen.