Collegebesluiten 31 oktober 2023

Dinsdag 31 oktober 2023 heeft het college vergaderd over de volgende onderwerpen.