Collegebesluiten 7 november 2023

Dinsdag 7 november 2023 heeft het college vergaderd over de volgende onderwerpen.