Collegebesluiten 10 december 2019

Dinsdag 10 december 2019 heeft het college vergaderd over de volgende onderwerpen.