Collegebesluiten 12 mei 2020

Dinsdag 12 mei 2020 heeft het college vergaderd over de volgende onderwerpen.