Collegebesluiten 12 november 2019

Dinsdag 12 november 2019 heeft het college vergaderd over de volgende onderwerpen.