Collegebesluiten 4 februari 2020

Dinsdag 4 februari 2020 heeft het college vergaderd over de volgende onderwerpen.