Andere financieringsmogelijkheden

Je kunt ook kijken naar andere financieringsmogelijkheden, zo zijn er diverse leningsconstructies mogelijk buitenom de bestaande subsidies en financieringsregelingen zoals via de bank of energieprestatie afspraken. Het is bijvoorbeeld mogelijk om het verduurzamen van gebouwen en het uitbesteden van onderhoud te combineren. Dat kan door energieprestatiecontracten (EPC’s) te sluiten met beheer- en onderhoudsbedrijven, ook wel Energy Service Companies (ESCo’s) genoemd.