Landelijke subsidie sportverenigingen

Om de bouw, het onderhoud en het beheer van sportaccommodaties, én de aanschaf en het onderhoud van sportmaterialen te stimuleren, kunnen amateursportorganisaties subsidie aanvragen.

Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties

De regeling ‘Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties’ van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport subsidieert 20% van de kosten van de activiteiten (inclusief btw). Je mag meerdere aanvragen indienen. Voor energiebesparende maatregelen, activiteiten om de toegankelijkheid van de accommodatie te verbeteren en circulaire maatregelen, kan aanvullende subsidie worden verstrekt. Deze subsidie bedraagt maximaal 10% van de kosten inclusief btw.

Meer informatie?

Zie voor meer informatie en het online aanvraagformulier de website van het Ministerie VWS..