Energiebesparingsplicht

Regels die bedrijven verplichten om energie te besparen, staan in het Activiteitenbesluit milieubeheer. Je kunt hieraan voldoen door jouw energiebehoefte aan te passen, energiezuinige technieken toe te passen en hernieuwbare energiebronnen te gebruiken.

Wat is de energiebesparingsplicht?

Bedrijven of instellingen die per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) verbruiken, zijn verplicht om op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Dit is de energiebesparingsplicht.

Wat is de informatieplicht?

Deze bedrijven hebben ook een informatieplicht. De informatieplicht energiebesparing houdt in dat het bedrijf elke vier jaar een melding doet aan het bevoegd gezag waarin het aangeeft welke energiebesparende maatregelen er getroffen zijn.

Meer informatie?

Meer informatie kun je vinden op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.