Glas

Ook glas zamelen we graag gescheiden in. Je kunt glas zelf wegbrengen naar een glascontainer. Dat is beter voor het milieu, het is gratis en het scheelt in de hoeveelheid afval in je restcontainer.