Opnieuw opvang Oekraïners op voormalig Kentalis-terrein

Het college heeft het voornemen om 40 tot 55 Oekraïense vluchtelingen opnieuw op te vangen op het voormalige Kentalis-terrein. Burgemeester en wethouders hebben hier een principebesluit over genomen. 

In gesprek

De gemeente is in gesprek met BPD, eigenaar van De Schakel, over de huur van dit leegstaande gebouw aan de Theerestraat in Sint-Michielsgestel. Het pand ligt tussen het monumentale hoofdgebouw waar Kentalis gevestigd was en de Meander. In het gebouw kunnen naar schatting tussen de 40 en 55 vluchtelingen uit Oekraïne onderdak krijgen. Al eerder ving de gemeente op het terrein achter het hoofdgebouw Oekraïense vluchtelingen op. De huisjes waarin zij verbleven zijn vanwege de ontwikkeling en verkoop van het terrein echter gesloopt.

Extra plekken nodig voor Oekraïners

Door de aanhoudende oorlog in Oekraïne loopt de laatste maanden het aantal Oekraïense vluchtelingen weer op. De gemeente Sint-Michielsgestel heeft daarom de taak gekregen om voor 1 februari 2024 voor 54 extra opvangplekken voor Oekraïners te zorgen. Met de opvang in De Schakel kan de gemeente grotendeels of geheel aan deze taakstelling voldoen. 

Positieve ervaringen

Het college is van mening dat De Schakel een goede locatie is voor de Oekraïense vluchtelingen, vanwege de positieve ervaringen met eerdere opvang op het voormalige Kentalis-terrein. “In De Schakel is voldoende ruimte voor een eigen slaapkamer per gezin en voor gemeenschappelijke voorzieningen zoals een badkamer, een toilet, een keuken en een eetkamer. Zo kunnen de mensen er tot rust komen, maar hebben ze ook steun aan elkaar. Daarnaast is deze locatie ook een goede uitvalsbasis gebleken om te gaan werken”, melden 
burgemeester en wethouders. 

Vervolgstappen

Komende weken gaan de gemeente en BPD opnieuw om tafel. Dan wordt duidelijk welke verbouwingen nodig zijn om het pand bewoonbaar te maken en hoeveel Oekraïners er precies gehuisvest kunnen worden. Daarna neemt het college een definitief besluit. Omwonenden van de locatie, maar ook de ouders/verzorgers van cliënten van Kentalis, worden over de collegebesluiten geïnformeerd. Voor omwonenden organiseert de gemeente ook een informatiebijeenkomst.