De Rietstok Gemonde

Aan de Rietstok in Gemonde zijn plannen voor 22 ‘nul-op-de-meter’ woningen. Daarnaast zijn in het plan een aantal vrije bouwkavels opgenomen. Deze mogelijkheden worden vastgelegd in een bestemmingsplan. 

Zo gaat De Rietstok eruit zien

Het bouwplan ligt aan de rand van Gemonde, tussen de Riestok en Twijnmeer. De woningen zijn bereikbaar via de Rietstok en een tweede aansluiting op de Dorpstraat. In het plan is veel aandacht en ruimte voor groen, waterberging en een speeltuin. 

In het ontwerpbestemmingsplan zijn 13 rij- en hoekwoningen, 9 levensloopbestendige woningen en 6 bouwkavels opgenomen. De rijwoningen zijn specifiek bedoeld voor starters op de woningmarkt. Voor alle woningen geldt een zelfbewoningsplicht voor de eerste vijf jaar. De woningen worden gebouwd volgens het MorgenWonen concept. Alle onderdelen van deze woningen worden in de fabriek gemaakt. Hierdoor is de bouwperiode op locatie veel korter en is er ook minder bouwverkeer nodig.