Ontwikkeling Blauwe Scholk

Voormalig gemeenschapshuis de Blauwe Scholk staat al enkele jaren leeg. De gemeente wil het pand een nieuwe invulling geven. 

Blijft de Blauwe Scholk staan?

Het college heeft besloten om de Blauwe Scholk te behouden. Onderzoek naar de bouwtechnische en bouwhistorische waarde van het pand geven hier voldoende aanleiding voor. 

Wat gebeurt er met de Blauwe Scholk?

We willen de Blauwe Scholk verkopen. In de centrumvisie Den Dungen is de Blauwe Scholk aangewezen als locatie voor woningen (appartementen) gecombineerd met winkels. 

Wat is de planning?

Rond de zomer willen we de verkoopprocedure starten. Afhankelijk van de nieuwe invulling, moet er een bestemmingsplan gemaakt worden. Daarna kan een omgevingsvergunning aangevraagd worden om te mogen (ver)bouwen.