Machtiging

Machtigingsformulier voor:

 • Een uittreksel/afschrift van de gemeentelijke basisregistratie persoonsgegevens (BRP) 
 • Een uittreksel/afschrift uit het geboorteregister 
 • Een uittreksel/afschrift uit het register van huwelijken / echtscheidingen / partnerschapregistratie 
 • Een uittreksel/afschrift uit het register van overlijden
 • Een bewijs van in leven zijn 
 • Een bewijs van Nederlanderschap
 • Een verklaring omtrent het gedrag (VOG) 
   
 • 1 Huidige Begin
 • 2 Controle
 • 3
Na het invullen van onderstaand formulier kun je het bewaren als PDF en/of uitprinten.
Hierbij machtig ik
Voer de datum als volgt in: DD-MM-JJJJ. Of maak gebruik van de kalender.
Adres
Vul postcode en huisnummer in, de straatnaam en woonplaats worden automatisch ingevuld.
Dit is de letter achter het huisnummer, bijvoorbeeld A in 10A.
Dit is een woord of getal achter de huisletter, bijvoorbeeld 2 in 10A2.

De hieronder vermelde persoon
Voer de datum als volgt in: DD-MM-JJJJ. Of maak gebruik van de kalender.
Adres
Vul postcode en huisnummer in, de straatnaam en woonplaats worden automatisch ingevuld.
Dit is de letter achter het huisnummer, bijvoorbeeld A in 10A.
Dit is een woord of getal achter de huisletter, bijvoorbeeld 2 in 10A2.
Tot het aanvragen van:

LET OP: Aan het loket wordt de gemachtigde gevraagd om:
 1. deze machtiging
 2. een kopie van een geldige legitimatiebewijs van de machtiginggever (paspoort, rijbewijs of Nederlandse identiteitskaart)
 3. een geldig legitimatiebewijs van de gemachtigde