Aan de Rietstok in Gemonde zijn plannen voor 22 ‘nul-op-de-meter’ woningen. Daarnaast zijn in het plan een aantal vrije bouwkavels opgenomen.