De doorgaande weg van Berlicum, door Middelrode naar het buitengebied is ongeveer 5 kilometer lang. Op en rondom deze weg spelen veel verschillende initiatieven in de openbare ruimte. De gemeente heeft voor het hele traject een ambitie opgesteld. We gaan met bewoners in gesprek over knelpunten en mogelijkheden om deze ambitie waar te maken.

Praat mee over de verbindingsweg

We nodigen inwoners uit om mee te praten over oplossingen voor het wegvak Raadhuisplein/Hoogstraat. Oplossingen die passen bij de ambitie. We hebben daarvoor een vragenlijst gemaakt. Hoe denk jij dat de problemen op de Hoogstraat het beste aangepakt kunnen worden? Door de vragenlijst in te vullen, help je mee om alle mogelijkheden te verzamelen. We willen het (beperkte) budget dat er is, zo goed mogelijk gebruiken. Aan oplossingen waar jij je in kunt vinden én die bijdragen aan ons toekomstbeeld van de weg. 

Je kon tot en met 23 mei de vragenlijst invullen via ons participatieplatform.

Tekening ambitie

Onze ambitie voor de weg door Berlicum, Middelrode en het buitengebied

Algemene informatie verbindingsweg Berlicum-Middelrode-Buitengebied