Omgevingswet

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet ingegaan. In deze wet staan alle wetten en regels voor de fysieke leefomgeving. Met de ‘fysieke leefomgeving’ bedoelen we alles wat je ziet, voelt en ruikt. Er bestaan nu 26 wetten en honderden regels voor de fysieke leefomgeving. Met de nieuwe Omgevingswet voegt de overheid al deze regels samen. Met als doel de regels begrijpelijker en beter bereikbaar te maken voor iedereen.