Energietransitie: Tot 2030 inzetten op alternatieven windenergie

Het college van b en w wil tot het jaar 2030 inzetten op alternatieven voor windenergie. Dit, naar aanleiding van de resultaten van de gesprekken over windenergie dit voorjaar en de wens van een raadsmeerderheid om tot 2030 niet in te zetten op windenergie.

Wethouder Eric van den Dungen: ‘Voorafgaand aan de start van de gesprekken over windenergie gaf ik aan dat we het niet eens worden over dit onderwerp. Dat is gebleken. Er is bestaat geen draagvlak voor windparken in onze gemeente voor de opwek van duurzame energie. Voorlopig afzien van windenergie betekent wél dat we nog meer ons best moeten doen om de klimaatdoelen op andere manieren te realiseren. Dat is mogelijk, maar alleen als iedereen de schouders eronder zet.’

Door de komende jaren in te zetten op besparing, intensivering van (grootschalig) zon op dak en zonneparken, is het realiseren van de klimaatdoelen tot 2030 voor Sint-Michielsgestel mogelijk. De opgave aan hernieuwbare elektriciteit is in de periode 2030 – 2050 ruim driemaal zo groot als in de periode tot 2030. En dat betekent dat de opwek van duurzame energie door middel van windparken dan weer op tafel kan komen.

Waardering én kritiek

In de periode maart – mei dit voorjaar vonden over drie ronden gesprekken plaats over de energietransitie en windenergie in onze gemeente. Uit polls tijdens deze rondes bleek een grote waardering van de deelnemers voor het programma. Ook was er forse kritiek op het programma (te eenzijdig) en de communicatie (niet iedereen bereikt), die naar voren werd gebracht tijdens een gesprek tussen raad en deelnemers op 12 mei. 

Regionale Energie Strategie

De gemeenteraad bespreekt op 10 juni het bod 1.0 van de Regionale Energie Strategie Noordoost-Brabant (RES NOB 1.0). Daarin heeft de gemeente Sint-Michielsgestel laten opnemen om uit te gaan van de opwek van duurzame energie door middel van 10 hectare zonneparken en na een evaluatie nog eens 10 hectare. Bij windenergie maakt de gemeente in het bod RES NOB 1.0 een pas op de plaats. Bekijk de raadsagenda van 10 juni.

Nieuwe visie zon- en windenergie

De resultaten van de gesprekken over windenergie worden opgenomen in een nieuwe visie zon- en windenergie dit najaar. Daarin gaat het college onder meer in op de gevolgen die het besluit over het voorlopig afzien van windenergie heeft voor de klimaatopgaven van de gemeente. Na de zomervakantie presenteert het college van b en w de nieuwe visie zon- en windenergie. Iedereen kan hierop reageren gedurende een termijn van zes weken.