Visie zonne- en windenergie

We gaan zon- windenergie steeds meer gebruiken omdat hier geen CO2 bij vrijkomt. Om onze doelen voor een duurzaam Sint-Michielsgestel te bereiken, stellen we een visie op voor de opwek van duurzame energie. Die opwek vindt grotendeels plaats door middel van de natuurlijke bronnen zon en wind. In de visie staat hoe het college van b en w denkt over het mogelijk maken van zon- en windparken.

Visie zonne- en windenergie

Tijdens de raadsvergadering op 17 december 2020 ging de gemeenteraad in meerderheid akkoord met het onderdeel zonneparken in de visie zon- en windenergie. Het college wil 20 hectare openstellen voor zonneparken. De raad verzoekt het college eerst 10 hectare open te stellen en dan eerst na te gaan of alle stappen bij het indienen van een plan goed verlopen. Ook wil de raad nog nadere informatie over de kosten die de gemeente in rekening brengt voor de aanleg van een zonneparken. Het college gaat nu aan de slag met de samenstelling van een adviescommissie. Dit is een groep van onafhankelijke adviseurs, die de aanvragen voor zonneparken beoordeelt. Daarna kan naar verwachting in de loop van het eerste kwartaal 2021 de eerste fase starten. Bekijk de visie zon- en windenergie.

Participatietraject windenergie

Online bijeenkomsten windenergie

Het college van b en w van Sint-Michielsgestel heeft begin maart 2021 het startsein gegeven voor de participatie met inwoners over windenergie. Die online gesprekken vinden plaats in de periode maart – mei over drie ronden. Het eindverslag is volgens planning klaar in mei. Volgens planning bespreekt de gemeenteraad dat verslag op 10 juni. Wethouder Eric van den Dungen: ‘De meningen over windenergie lopen uiteen en we kunnen hierover niet iedereen tevreden stellen. Maar we gaan wel ons uiterste best doen om het gesprek zodanig te voeren dat iedereen zich gehoord voelt’. In het raadsinformatiesysteem vind je de raadsinformatiebrief en de verslagen van de gespreksronde 1 en 2 terug.