Visie zonne- en windenergie

Zonne-energie en windenergie zijn twee mooie vormen van groene, fossielvrije energie die we met zijn allen steeds meer gaan gebruiken. Om onze ambitie voor een duurzaam Sint-Michielsgestel waar te maken is het belangrijk om een visie op te stellen voor zonneparken en windmolens.

Visie zonne- en windenergie

In de visie wordt afgewogen welke locaties binnen de gemeente geschikt zijn gelet op aspecten van onder andere zorgvuldig ruimtegebruik en ruimtelijke kwaliteit. In de visie worden geen concrete locaties aangewezen, maar worden bepaalde gebieden uitgesloten voor grootschalige opwek via zon en wind. Deze uitsluiting wordt grotendeels bepaald door wet- en regelgeving, zoals het uitsluiten van het Natuurnetwerk Brabant (NNB). Daarnaast staan hierin kaders over de locatiekeuze, participatie en lokaal eigendom. Bekijk hier de documenten van de raadsvergadering van 10 december 2020 over onder meer de visie zonne- en windenergie.

Natuurlijk zijn er naast zon en wind nog andere vormen van energie en warmte die we in kunnen zetten, zoals waterkracht en geothermie. Deze mogelijkheden worden ook bekeken.