Zelfbewonings­plicht en loting voor nieuwbouwwoningen

De vraag naar woningen is in onze gemeente groter dan het aanbod. We willen de verdeling van nieuwbouwwoningen en bouwkavels zo eerlijk mogelijk laten verlopen. Helaas zien we dat nieuwbouwwoningen vaak door beleggers worden opgekocht en later worden verhuurd of met winst worden verkocht. Daarom gelden in onze gemeente twee regelingen: de zelfbewoningsplicht en de toewijzingsregeling voor nieuwbouwwoningen.