Tender Zonneparken

In heel Nederland werken 30 regio’s samen met het doel om in 2030 de uitstoot van CO2 met de helft te verminderen ten opzichte van 1990. Dat is zo geregeld in het Klimaatakkoord. Sint-Michielsgestel maakt deel uit van de Regionale EnergieStrategie (RES) Noordoost Brabant. Binnen deze RES is afgesproken dat alle gemeenten een bijdrage leveren aan de RES-opgave. Daarnaast heeft Sint-Michielsgestel de ambitie om in 2040 een klimaatneutrale gemeente te zijn. Om dat te bereiken is de grootschalige opwek van duurzame elektriciteit noodzakelijk. De gemeente Sint-Michielsgestel zet tot en met 2030 maximaal in op grootschalige opwek via zonne-energie. Om dat te bereiken zijn rendabele business cases noodzakelijk, waarin wordt aangegeven op welke manier burgerparticipatie en landschappelijke inpassing hierin zijn verwerkt.