Aanvraag Jeugdlintje

Kinderen krijgen geen Koninklijke Onderscheiding, terwijl ze toch vaak uitzonderlijk goede dingen doen. Daarom reiken wij ieder jaar jeugdlintjes uit. Bijvoorbeeld aan kinderen die al lange tijd iemand helpen of een mens of dier hebben gered. Of aan kinderen die een gevaarlijke situatie hebben voorkomen. De jeugdlintjes worden dit jaar op vrijdag 19 november 2021 uitgereikt. Dat is één dag voor “de internationale Dag van de Rechten van het Kind”.

De aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 23 oktober 2021. 

  • 1 Huidige Uitleg
  • 2 Voordragen
  • 3 Gegevens aanvrager
  • 4 Motivatie
  • 5 Controle
  • 6

Met dit formulier kun je een ander voordragen voor een jeugdlintje.

Je kunt een jeugdlintje aanvragen voor iemand die:

  • tussen de 4 en 17 jaar is;
  • in de gemeente Sint-Michielsgestel woont en
  • op maatschappelijk of sociaal gebied iets bijzonders doet of heeft gedaan.

Een jury bekijkt of het jeugdlintje ook daadwerkelijk wordt toegekend.