Aanvraagformulier tegemoetkoming planschade

Behorende bij de verordening ‘Procedureregeling Tegemoetkoming in Planschade’ van de gemeente Sint-Michielsgestel.

Vul onderstaand formulier in, print het uit en onderteken het. Stuur het formulier, samen met de bijlagen, op naar de gemeente.

Gemeente Sint-Michielsgestel
Postbus 10.000
5270 GA Sint-Michielsgestel

  • 1 Huidige Adres onroerende zaak
  • 2 Pagina 1
  • 3 In het geval van gedeeld eigendom
  • 4 Ondertekening
  • 5 Controle
  • 6
Nodig om dit formulier in te vullen:
  • Bewijs van eigendom, huur/gebruik, pacht of zakelijk recht (bijvoorbeeld kopie koopakte, huur- of gebruiksovereenkomst, pachtcontact, akte zakelijk recht).
  • Uittreksel uit het kadaster
Gegevens van de onroerende zaak:
Vul postcode en huisnummer in, de straatnaam en woonplaats worden automatisch ingevuld.
 
Dit is de letter achter het huisnummer, bijvoorbeeld A in 10A.
Dit is een woord of getal achter de huisletter, bijvoorbeeld 2 in 10A2.
►►► De onroerende zaak staat niet in de gemeente, je kunt dit formulier niet verder invullen.