Collegebesluiten 14 januari 2020

Dinsdag 14 januari 2020 heeft het college vergaderd over de volgende onderwerpen.