Collegebesluiten 16 november 2021

Dinsdag 16 november 2021 heeft het college vergaderd over de volgende onderwerpen.