Collegebesluiten 27 oktober 2020

Dinsdag 27 oktober 2020 heeft het college vergaderd over de volgende onderwerpen.