Collegebesluiten 3 december 2019

  • Dinsdag  3 december 2019 heeft het college vergaderd over de volgende onderwerpen.