Collegebesluiten 30 juni 2020

Dinsdag 30 juni 2020 heeft het college vergaderd over de volgende onderwerpen.