Collegebesluiten 15 november 2022

Dinsdag 15 november 2022 heeft het college vergaderd over de volgende onderwerpen.