Collegebesluiten 18 oktober 2022

Dinsdag 18 oktober 2022 heeft het college vergaderd over de volgende onderwerpen.