Collegebesluiten 8 november 2022

Dinsdag 8 november 2022 heeft het college vergaderd over de volgende onderwerpen.