Regionale Energiestrategie (RES)

Sint-Michielsgestel werkt mee aan de Regionale Energiestrategie. Samen met andere gemeenten in Noordoost-Brabant werken we uit hoeveel duurzame energie we als regio gaan opwekken en waar en wanneer dit gaat gebeuren. Zo willen we duurzaam aan onze toekomstige elektriciteits- en warmtevraag kunnen voldoen. Meer informatie kun je lezen op de website Energiewerkplaats Brabant.

Waarom een regionale energiestrategie?

Op 28 juni 2019 publiceerde het kabinet het Klimaatakkoord: de Nederlandse uitwerking van de internationale klimaatafspraken van Parijs (2015). We gaan met elkaar de CO2-uitstoot sterk verminderen: in 2030 met de helft ten opzichte van 1990. Kijk voor meer informatie over het Klimaatakkoord op de website van de Rijksoverheid.

Één van de afspraken is dat 30 energieregio’s in Nederland onderzoeken waar en hoe het best duurzame elektriciteit op land (wind en zon) opgewekt kan worden. Maar ook welke warmtebronnen te gebruiken zijn zodat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen. Waar is ruimte en hoeveel? Zijn de plekken maatschappelijk gezien acceptabel en financieel haalbaar?

Op 10 juni 2021 ging de gemeenteraad van Sint-Michielsgestel akkoord met het bod 1.0 van de RES NOB. Door middel van een amendement bepaalde de raad om de handreikingen van de RES 1.0 integraal op te nemen in het duurzaamheidsbeleid van de gemeente. Alle voorstellen van de energieregio’s worden de komende maanden doorgerekend door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Zo wordt bepaald of de optelsom van de RES’en van alle 30 RES-regio’s voldoende is om de nationale doelstellingen te behalen. De inzichten van het PBL worden ook gebruikt voor het vervolg: de RES 2.0. In de tussentijd werken de overheden binnen de regio Noordoost Brabant samen verder aan de uitvoering van de RES 1.0 en de vertaling ervan in het lokale en regionale omgevingsbeleid. 

In een Regionale Energiestrategie (RES) beschrijft elke energieregio zijn eigen keuzes. Het Nationaal Programma RES ondersteunt de regio's bij het maken van de RES. Lees hier meer over op de website de Regionale EnergiestrategieGa naar het bod 1.0 van de Regionale Energie Strategie Noordoost Brabant