Ruimtelijke ontwikkeling

Bij nieuwe inrichtingsprojecten proberen we rekening te houden met de groenvoorziening en de biodiversiteit. Zo bevorderen we de leefbaarheid. Op de pagina 'in ontwikkeling' vind je inrichtingsprojecten waar we op dit moment aan werken. 

Ruimtelijk beleid

Ons ruimtelijk beleid is vastgelegd in een aantal beleidsplannen en verder uitgewerkt in bestemmingsplannen en regelingen. Lees op de pagina 'ruimtelijk beleid' meer over onze beleidsvisies en nota's. Ook in deze plannen houden we rekening met onze duurzame ambities.