Waterschap de Dommel

Waterschap de Dommel zet zich in voor schoon en voldoende water. Maar ook voor het afkoppelen van regenwater of het vergroenen van de buurt. 

Heb je hulp nodig van Waterschap De Dommel?

Heb je een initiatief op gebied van waterbeleving, -bewustzijn of duurzaam omgaan met water? Waterschap de Dommel helpt je graag verder. Ook initiatieven op gebied van recreatie zijn welkom. Denk aan een bankje, bijenhotel, uitkijktoren etc.

Waterschap de Dommel geeft je als inwoner (eventueel georganiseerd in een vereniging) of bedrijf graag de mogelijkheid om initiatieven op gebied van water met hen te delen. Met natuurlijk als doel samen iets moois te realiseren. Dat kan o.a. door gebruik te maken van hun kennis en expertise maar ook financiële steun. 

Kijk voor meer informatie op de website van Waterschap de Dommel.

Burgerinitiatief

Vaak kost het uitvoeren van een initiatief geld. Veel gemeenten hebben een bijdrageregeling voor het afkoppelen van regenwater of het vergroenen van de buurt. Ook in Sint-Michielsgestel kennen we zo'n regeling. Bekijk de regeling. Ook is er een financiële bijdrage van provincie en waterschap mogelijk via het “Buurtnatuur- en buurtwaterfonds” voor burgerinitiatieven. Met dit fonds willen provincie en waterschap buurtparticipatie bij natuur- en met name waterprojecten, zoals waterberging in de bebouwde omgeving, stimuleren. Meer weten? Kijk dan op de website van het Cultuurfonds via deze link.