Subsidie stimulering duurzame energieproductie

Verduurzamen doen we samen. Hiervoor zijn landelijk gunstige financiële regelingen beschikbaar. Je bedrijfspand energiezuiniger maken met bijvoorbeeld zonnepanelen zorgt voor lagere energiekosten. Kijk voor een energiecheck en financiële regelingen op de website van het landelijke Ondernemersplein van de Kamer van Koophandel.

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)

Ga je hernieuwbare energie produceren? Dan kun je gebruikmaken van de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). Deze regeling richt zich op bedrijven en (non-profit)instellingen.

Met de SDE+ regeling die in het voorjaar van 2020 open is gesteld, kun je subsidie aanvragen voor investeringen op het gebied van hernieuwbare elektriciteit en hernieuwbare warmte. Ook kun je fiscaal voordeel krijgen bovenop bestaande regelingen met de Energie-investeringsaftrek (EIA); voor het investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie.  

Er zijn 6 categorieën: biomassa, geothermie, water, wind (land, meer en waterkering) en zon. De categorie windenergie op zee heeft een eigen budget en een aparte aanvraagprocedure.

Meer informatie?

Bekijk meer informatie over de stimulering duurzame energieproductie op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.