Centrumplan Sint-Michielsgestel

In 2016 is het startsein gegeven voor de bouw aan het centrum in Sint-Michielsgestel. Na jarenlange voorbereidingen kon de schop de grond in. Er komen nieuwe woningen en winkels. De openbare ruimte krijgt een nieuwe inrichting. Je kunt straks prettig winkelen, verblijven én wonen in hartje Sint-Michielsgestel.

We richten de openbare ruimte opnieuw in

De openbare ruimte zijn alle straten, pleinen en parkeerplaatsen, maar ook het (openbaar) groen. In november 2021 heeft het college van B&W het definitieve ontwerp voor het centrum vastgesteld. Gesprekken met inwoners, ondernemers, ontwikkelaars en de gebruikers zoals de weekmarkt hebben hier een belangrijke bijdrage geleverd aan het ontwerp. 

Ben je benieuwd hoe het centrum er straks uit ziet? Bekijk de 3d impressiefilm

We leggen de openbare ruimte in fases aan

Begin 2022 zijn we met het eerste deel van de openbare ruimte gestart. Het parkeerterrein bij de Jumbo (Hof van Overkerk) is klaar, de winkelstraten zijn met tijdelijke bestrating aangelegd. 

We willen zoveel mogelijk meteen de definitieve stenen gebruiken. Dat kan niet altijd, bijvoorbeeld als er nog bouwverkeer overheen moet rijden. Die zou de nieuwe bestrating beschadigen. Om ervoor te zorgen dat (nieuwe) winkels en woningen wel bereikbaar blijven, moeten we soms tijdelijke bestrating aanleggen. 

In het voorjaar van 2023 starten we met de aanleg van de Dommelzone, het gedeelte tussen de nieuwe appartementen Brenthof en Dommelstaete en de Dommel. Er komt een nieuw voet/fietspad en mooie beplanting. 

In de eerste helft van 2023 leggen we de definitieve bestrating in de winkelstraten Kloosterpad, Torenstraat en Torenplein aan. Ook de definitieve bestrating van het Schildershof wordt dan gelegd en we planten groen en bomen aan.  

Ontwerp openbare ruimte centrum Sint-Michielsgestel (november 2021)

Foto's en impressies van de openbare ruimte

Foto's en impressies bouwprojecten