Centrumplan Sint-Michielsgestel

In 2016 is het startsein gegeven voor de bouw aan het centrum in Sint-Michielsgestel. Na jarenlange voorbereidingen kon de schop de grond in. Er komen nieuwe woningen en winkels. De openbare ruimte krijgt een nieuwe inrichting. Je kunt straks prettig winkelen, verblijven én wonen in hartje Sint-Michielsgestel.

We richten de openbare ruimte opnieuw in

In 2019 zijn we gestart met een ontwerp voor de openbare ruimte van het centrum van Sint-Michielsgestel. De openbare ruimte zijn alle straten, pleinen en parkeerplaatsen, maar ook het (openbaar) groen. 

We hebben gesprekken gevoerd met inwoners, ondernemers, ontwikkelaars en de gebruikers zoals de weekmarkt. Ook hebben we diverse onderzoeken gedaan zoals een parkeeronderzoek en een kruispuntonderzoek. Daardoor is het ontwerp steeds beter en duidelijker geworden. 

Een nieuw ontwerp voor het centrum van Sint-Michielsgestel

In november 2021 heeft het college van B&W het definitieve ontwerp voor het centrum vastgesteld. 

We leggen de openbare ruimte in fases aan

Begin 2022 starten we met de aanleg van het eerste deel van de openbare ruimte. Het parkeerterrein bij de Jumbo krijgt meteen de definitieve bestrating. Ook willen we dan het Dommelpad en de beplanting in het Dommelpark aanleggen. De winkelstraat wordt met tijdelijke bestrating aangelegd. We willen zoveel mogelijk meteen de definitieve stenen gebruiken. Dat kan niet altijd, bijvoorbeeld als er nog bouwverkeer overheen moet rijden. Die zou de nieuwe bestrating beschadigen. Om ervoor te zorgen dat (nieuwe) winkels en woningen wel bereikbaar blijven, moeten we soms tijdelijke bestrating aanleggen. 

Ontwerp openbare ruimte centrum Sint-Michielsgestel (november 2021)

Foto's en impressies van de openbare ruimte

Foto's en impressies bouwprojecten

Bereikbaarheid tijdens de bouw